Wat Betekent Cherry Picking?

Cherry picking Cherry picking (kersen plukken) is een discussietactiek waarbij bewijzen, uitspraken of feiten selectief genoemd worden om een standpunt te verdedigen. Data en gegevens die dit standpunt mogelijk ontkrachten of nuanceren worden hierbij verzwegen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.